تجهیز گستر سماتجهیز گستر سماتجهیز گستر سماتجهیز گستر سماتجهیز گستر سما

فروش و تعمیر دستگاه های پزشکی

null

دستگاه تست ورزش

نصب و آموزش در محل
گارانتی یک ساله
خدمات پس از فروش 10 سال

تجهیز گستر سما

دستگاه نوار مغز

نصب و آموزش در محل
گارانتی یک ساله
خدمات پس از فروش 10 سال

تجهیز گستر سما

دستگاه نوار قلب

نصب و آموزش در محل
گارانتی یک ساله
خدمات پس از فروش 10 سال

تجهیز گستر سما

دستگاه الکترو شوک

نصب و آموزش در محل
گارانتی یک ساله
خدمات پس از فروش 10 سال

سایر خدمات

فروش انواع کاغذ های پزشکی
تجهیز گستر سما
فروش لیدوایر، الکترود و جوهر نوار مغز
تجهیز گستر سما
فروش کابل بیمار تست ورزش و نوارقلب
تجهیز گستر سما
فروش دستبند و پوآر
تجهیز گستر سما

تجهیز گستر سمادر امر فروش و تعمیرات دستگاه های پزشکی

بهترین ها را برای شما خواسته ایم

اطلاعات تماس با ما:

تلفن:09126181969
ایمیل:info@tajhizgostarco.com